Ra đi để trở về

Cá kho ngày Tết

Gần đây có ý kiến là nên bỏ Tết Âm lịch, ăn Tết dương lịch, mình thấy rõ ngớ ngẩn. Càng đi xa lại càng nhớ những gì của quê hương, của dân tộc. Đến bạn mình ở Mỹ cũng bày biện đón Tết. Tại sao người Việt Nam, ở trên đất Việt Nam, lại tự phá đi phong tục cổ truyền ấy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s