2 thoughts on “Thùng xe

  1. anh viết hay quá, anh là bác sĩ mà viết như nhà văn vậy. Em rất ngưỡng mộ anh, mong anh luôn vui vẻ hạnh phúc, là bác sĩ tốt của bệnh nhân và là giáo viên giỏi của học sinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s